Kredyty, pożyczki, chwilówki towarzyszą nam w codziennym życiu. Warto wiedzieć na co się piszemy, zaciągając kredyt. Jak poradzić sobie z jego spłatą? Jak wyjść z finansowego dołka i jakich błędów unikać ? Jeśli zaciągnąłeś kredyt i masz problem z jego spłatą albo chcesz wziąć pożyczkę, możesz poradzić się ekspertów z Ośrodków Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Jak uniknąć problemów wyjaśnia   Agnieszka Żentała – doradca finansowy.

Piotr Polok: Coraz więcej Polaków jest aktywnych na rynku finansowym, częściej i chętniej zaciągamy pożyczki i kredyty. O czym powinniśmy pamiętać, zadłużając się?
Agnieszka Żentała: – Decyzja o zaciągnięciu zobowiązania powinna być przemyślana i świadoma, aby uniknąć poważnych konsekwencji w przyszłości. Trzeba dokonać analizy swojej bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej, zastanowić się, czy kredyt jest nam na pewno potrzebny. A jeśli już zadłużymy się, pamiętajmy o przestrzeganiu terminów płatności.

Znane są przypadki osób, które mają kilka, a nawet kilkanaście kredytów. Jak to możliwe?
– Z jednej strony wynika to z polityki udzielania kredytów przez instytucje finansowe, ze sposobu weryfikowania dochodów i zobowiązań kredytobiorców. Z drugiej strony można powiedzieć, że winni są korzystający z pożyczek. Bowiem trzeba jak najszybciej reagować na pojawiające się kłopoty finansowe. Najczęściej jednak w takiej sytuacji zaciąga się kolejne zobowiązania, aby uregulować już istniejące, co prowadzi do tzw. spirali zadłużenia i nadmiernego zadłużenia. Jest to zjawisko coraz częściej spotykane w polskiej rzeczywistości.

W takim razie jakie kroki powinien podjąć kredytobiorca mający problemy z płaceniem rat?
– W takiej sytuacji najlepiej jest niezwłocznie skontaktować się z instytucją finansową, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie w celu uniknięcia nieprzyjemnych konsekwencji np. poprzez zmniejszenie wysokości spłacanych rat. Dzięki temu można uniknąć naliczania karnych odsetek lub jeszcze gorzej wypowiedzenia kredytu. Pamiętajmy, że decyzja o zaciągnięciu zobowiązania ma znaczący wpływ na nasze życie.

Jak w razie problemów finansowych Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego może pomóc?
– Z racji tego, że naszymi klientami są przede wszystkim osoby z nadmiernym zadłużeniem, które mają trudności w spłacie zobowiązań finansowych, tłumaczymy, co można zrobić, aby pozbyć się kłopotów finansowych, pomagamy przygotować wnioski i pisma. Jednak chciałabym zastrzec, że nie negocjujemy w imieniu klienta i nie udzielamy kredytów na spłatę zobowiązań. Udzielamy także informacji na temat praw i obowiązków kredytobiorcy, jak również gdy zobowiązania znajdują się w statusie windykacji bądź umowy kredytowe zostały wypowiedziane. Osobom, które dopiero chcą wziąć kredyt pomagamy wybrać najkorzystniejszą ofertę, tłumaczymy czym są poszczególne zapisy w umowach kredytowych. Co najważniejsze, nasze porady są całkowicie bezpłatne, tak więc z naszych usług mogą korzystać osoby, których nie stać na płatne doradztwo prawne czy finansowe.

W jaki sposób można skorzystać z usług Państwa?
– Konsument może uzyskać poradę poprzez kontakt z doradcą w biurze ODFiK, za pomocą poczty elektronicznej, korespondencyjnie lub telefonicznie.

W Polsce są cztery Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Adres Ośrodka w Katowicach:
ul. Piotra Skargi 8, pok. nr 221
tel. 32 202 67 35
e-mail: odfik-katowice@skef.pl

Informujemy, że Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej realizuje projekt Fundusz Stypendialny. Celem funduszu jest wsparcie materialne studentów uczelni wyższych oraz wychowanków domów dziecka podejmujących naukę w szkołach wyższych. Więcej informacji na temat Funduszu można uzyskać na stronie www.skef.pl.